BOLESŁAW ŚMIAŁY

To, że teatr podejmuje ryzyko wystawienie tego arcytrudnego dramatu(gr. drama), rodzaj literacki (obok epiki i liryki), obejmuj..., budzi szacunek, podobnie jak zmierzenie się Piotra Cyrwusa z tytułową rolą. Nastrojowa, monumentalna dekoracja(łac. decoratio), zasadnicza część (por.:) scenografii, ..., której głównym elementem jest ogromna, wisząca nad sceną belka, niczym ciążąca nad bohaterami presja sił potężniejszych od nich samych, sprawia silne wrażenie, a Andrzej Seweryn w prologu i epilogu spektaklu stawia przed widzami pytania i zachęca do myślenia, przywołując słowa komentarza Wyspiańskiego: „Nierozegrany ten dramat(gr. drama), rodzaj literacki (obok epiki i liryki), obejmuj... przez wieczność”.

BOLESŁAW ŚMIAŁY Stanisława Wyspiańskiego, scenariusz Jacek Popiel, reżyseria Bartosz Zaczykiewicz/ Andrzej Seweryn, scenariusz Iza Toroniewicz, choreografia(gr. choreia = taniec + grapho = piszę), sztuka tworzenia u... i ruch sceniczny Katarzyna Anna Małachowska, opracowanie muzyczne Katarzyna Brochocka, Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana, premiera 29 stycznia 2014

Dodaj komentarz