Przed Walnym Zebraniem KKT

W najbliższą sobotę, 19 stycznia, w Domu Dziennikarza w Warszawie odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo-woborcze Klubu Krytyki Teatralnej / polskiej sekcji AICTMiędzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych (Associ... More. Na naszej stronie w menu AICT (Kronika) znaleźć  można sprawozdanie z działalności Klubu w upływającej kadencji oraz sprawozdanie Koła Młodych

Dodaj komentarz