OPOWIEŚCI AFRYKAŃSKIE

 

Na pozór meandrycznie zbudowany scenariusz tworzy spójne rusztowanie, na którym umieszcza reżyser paradę miłości niespełnionych i ludzi odtrąconych. Napięcie na przemian rośnie i opada, a na koniec znajduje wyraz w rzadkim u Warlikowskiego dowcipnym dystansie – lekcji salsy, prowadzonej z apodyktyczną pasją przez Stanisławę Celińską, wcześniej wcielająca się w jedną z córek Leara, Reganę. Tak z chaosu odradza się życie.

OPOWIEŚCI AFRYKAŃSKIE wg Szekspira, reż. Krzysztof Warlikowski scenografia Małgorzata Szczęśniak, choreografia(gr. choreia = taniec + grapho = piszę), sztuka tworzenia u... Claude Bardouil, muz. Paweł Mykietyn, dramaturgia(gr. dramatourgia), 1. twórczość dramatyczna, ogół utwo...: Piotr Gruszczyński, reż. świateł Felice Ross, animacje Kamil Polak, Nowy Teatr, polska premiera 2 grudnia 2011, Studio ATM w Warszawie

Dodaj komentarz