MAZEPA

 

Piotr Tomaszuk wyzwala „Mazepę” z pęt rodzajowości i historyczności, wyłuskując z dramatu(gr. drama), rodzaj literacki (obok epiki i liryki), obejmuj... Słowackiego siłę nieprzebrzmiałego tragizmu, walki człowieka z przeznaczeniem.

MAZEPA Juliusza Słowackiego, reż. i dekoracje Piotr Tomaszuk, kostiumy Zofia de Inez, Choreografia(gr. choreia = taniec + grapho = piszę), sztuka tworzenia u... Jarosław Staniek, muz. Piotr Nazaruk, Teatr Polski, premiera 24 marca 2012

Dodaj komentarz