NASZE MIASTO

Niezamierzona parodia klasycznego dramatu(gr. drama), rodzaj literacki (obok epiki i liryki), obejmuj... More. Spektakl przypomina przedstawienie zrealizowane przez grupę alkoholików na odwyku w ramach zajęć terapeutycznych.

 

Nasze miasto Thorntona Wildera, reż. Szymon Kaczmarek scenografia Kaja Migdałek, dramaturgia(gr. dramatourgia), 1. twórczość dramatyczna, ogół utwo... More Żelisław Żelisławski, 7 marca 2011

 

Opublikowany w IMKA

Dodaj komentarz