PLANETA FOOTBALL

Planeta Football Marka Zakostelecky’ego, reż. i scenografia autora, choreografia(gr. choreia = taniec + grapho = piszę), sztuka tworzenia u... Władysław Janicki, muz. Vratislav Sramek, dramaturgia(gr. dramatourgia), 1. twórczość dramatyczna, ogół utwo... Hana Mlynarova, premiera 11 grudnia 2010, dla dzieci od lat 6

 

Dodaj komentarz