MALAMBO. ARGENTYŃSKA HISTORIA

Sztuka nawiązuje do podania argentyńskiego o panu Jezusie wędrującym incognito ze świętym Piotrem, Jezus na ośle, Piotr piechotą. Słobodzianek przetworzył wątek trzykrotnego starcia starego kowala Nędzy z piekłem, a potem i niebem, oddając na koniec hołd nieposkromionej radości życia, wyrażanej przez bohatera (pełna rozmachu rola Mariusza Saniternika) w ognistym tańcu malambo.

 

Malambo. Argentyńska historia Tadeusza Słobodzianka, reż. Ondrej Spišák, choreografia(gr. choreia = taniec + grapho = piszę), sztuka tworzenia u... More Anna Iberszer, muz. Bartłomiej Woźniak, scenografia Mikołaj Malesza, kostiumy Katarina Hollá, premiera w Laboratorium Dramatu(gr. drama), rodzaj literacki (obok epiki i liryki), obejmuj... More 15 września 2006, przeniesienia do Teatru na Woli, 10 grudnia 2010.

 

Dodaj komentarz