VII VIII 2004

Lipiec-sierpień 2004

 

 

20-29 sierpnia

IV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI MIMU, Teatr na Woli.

 

29 lipca

MIĘDZY DNIEM A NOCĄ wg sztuk Dybuk i Dzień i noc Szymona An-skiego, adapt. i reż. Szymon Szurmiej, współpr. reż. Artur Hofman, scenografia Marta Grudzińska, choreografia(gr. choreia = taniec + grapho = piszę), sztuka tworzenia u... More Dorota Furman, muz. Teresa Wrońska, Teatr Żydowski.

 

„O ile można zaakceptować estetyczny kształt widowiska i jego rodzajowo-folklorystyczny klimat, to sposób prowadzenia narracji urąga normom, których widz spodziewa się po zawodowym teatrze. Akcja(łac. actio = działanie) ciąg zdarzeń w utworze dramatyc... More się wlecze, scenom brakuje płynnych przejść. Światła nie nadążają za aktorami, zmuszając ich do gry w ciuciubabkę pod hasłem: obejmie mnie snop reflektora czy nie?” [Janusz R. Kowalczyk, „Rzeczpospolita” nr 26, 1 lutego 2005].

 

Opublikowany w 2004

Dodaj komentarz