Składki

Potrzeba gromadzenia środków na podstawowe prace biurowe podyktowała decyzję o wprowadzeniu koleżeńskiej składki członkowskiej w podstawowej wysokości 30 zł (z wdzięcznością będą przyjmowane wyższe wpłaty). Wpłat można dokonywać na ręce pani Marii Lisowskiej w siedzibie Stowarzyszenia lub podczas spotkań klubowych. Jednocześnie Zarząd postanowił, że opłacenie składki rocznej będzie warunkiem otrzymania rocznej legitymacji AICTMiędzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych (Associ... More, która uprawnia praktycznie na całym świecie do korzystania z bezpłatnych lub ulgowych wstępów do teatru.

Dodaj komentarz