AICT/ IATC

Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych (Association Internationale des Critiques du Theatre) to organizacja skupiająca krytyków i teoretyków teatru, afiliowana przy UNESCO.

 

AICT/IATC. Sekcja polska

Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych (Association Internationale des Critiques du Théâtre/ International Association of Theatre Critics) to organizacja skupiająca krytyków i teoretyków teatru, afiliowana przy UNESCO.

Stowarzyszenie krytyków powstało początkowo jako forum dyskusyjne przy paryskim Teatrze Narodów (1956), a w późniejszym okresie przekształciło się w federację narodowych stowarzyszeń krytyki teatralnej. Polska sekcja AICT/IATC, będąca zarazem Klubem Krytyki Teatralnej (najpierw SDP, teraz SD RP), należy do najstarszych oddziałów stowarzyszenia, a jej przewodniczący często wchodzą w skład gremiów kierowniczych, wyłanianych podczas kongresów – w 1992 roku Kongres AICT obradował w Warszawie, w 2000 w Gdańsku, w 2012 ponownie w Warszawie. W latach 1960-1977 znany polski krytyk teatralny i tłumacz, Roman Szydłowski (1918-1983), prezes Klubu Krytyki Teatralnej SDP pełnił funkcję prezesa AICT, a w roku 1977 został wybrany jego honorowym przewodniczącym. W kilku kadencjach w skład Komitetu Wykonawczego AICT jako jego wiceprezes wchodził (do roku 2001) Andrzej Żurowski (1944-2013), początkowo prezes, potem prezes honorowy sekcji polskiej i wiceprezes honorowy światowych władz AICT.

Prezesem AICT na kongresie w Montrealu został wybrany angielski krytyk Ian Herbert – ponownie wybrany na te funkcję na kongresie w Bukareszcie (2003) i Turynie (2006). Od roku 2008 obowiązki Prezesa przejął Yun Cheol Kim z Korei, wybrany na Kongresie w Sofii, Erywaniu i Warszawie (2012). Sekretarzem generalnym AICT jest już szóstą kadencję z Kanady Michel Vais.

Od stycznia 2001 roku prezesem polskiej sekcji jest Tomasz Miłkowski, na Kongresie w Bukareszcie wybrany po raz pierwszy do Komitetu Wykonawczego AICT, a następnie wybierany w jego skład na kolejnych Kongresach w Turynie, Sofii i Erywaniu, a po kongresie w Warszawie wybrany wiceprezesem AICT. Prezesem honorowym Polskiej sekcji od roku 2013 jest Jerzy Niesiobędzki.

AICT jest organizacją elitarną – polska sekcja, licząca ok. 80 członków (w tym: Koło Młodych), jest jedną z 60 sekcji krajowych, a do stowarzyszenia na całym świecie należy ponad dwa tysiące krytyków.

AICT organizuje: staże dla młodych krytyków, międzynarodowe, regionalne i krajowe sympozja, sesje, spotkania klubowe, przyznaje nagrody (najstarsza z nich, Nagroda im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya przyznawana jest od roku 1957) lub uczestniczy w ich przyznawaniu w dziedzinie teatru i krytyki, współuczestniczy w przygotowaniu międzynarodowych i krajowych festiwali teatralnych, przygotowuje okolicznościowe wydawnictwa, prowadzi działalność edukacyjną.

Legitymacja członkowska AICT uprawnia w większości krajów europejskich do bezpłatnego biletu lub wejściówki na spektakle teatralne.

Prowadząc swoją działalność AICT korzysta ze wsparcia finansowego rządu (głównie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i władz samorządowych, a także sponsorów prywatnych.

Polska sekcja AICT prowadzi stronę internetową: www.aict.art.pl , publikując systematycznie od roku 2004 kwartalnik internetowy „Yorick”, jest też obecna na Facebooku (AICT Polska).

Często gośćmi polskiej sekcji AICT bywają wybitni artyści – na zdjęciu poniżej Nina Andrycz, Magdalena Zawadzka i Igor Przegrodzki podczas tzw. zlotu Hamletów (w październiku 2002, w Warszawie). Image

Leave a Reply